Архіўныя матэрыялы


№ 32 (3508), 6 жніўня 2023 г.

Каб было між людзьмі больш любові і згоды!

Ганна КАНДРАЦЮК

Калі я пытала ў людзей, якія прыехалі на асвячэнне помніка Марыі Петручук, з якімі малітвамі звяртаюцца да... » першыя абзацы »

Каму патрэбная вайна?

Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

Расейская захопніцкая вайна, якая спакваля распальвалася і падбіралася да суседзяў і актыўна разгарэлася ў лютым... » першыя абзацы »

Не абы-як

Міраслаў ГРЫКА

У адным з апавяданняў «Падарожжаў Гулівера» мы чытаем пра два ліліпуцкія каралеўствы, якія вядуць паміж сабой... » першыя абзацы »

ХХІІІ „Сяброўская бяседа” без феерверкаў

Міра ЛУКША

Дваццаць трэцюю «Сяброўскую бяседу» адкрыў войт Гарадоцкай гміны Веслаў Кулеша, сказаўшы: „Лічу «Бяседу»... » першыя абзацы »

«Перапяліца» стала ў Тапарках традыцыяй

Аляксей МАРОЗ

«Перапяліцу» 23 ліпеня наладзілі ў Тапарках Гурток вясковых гаспадынь з дапамогай мясцовага насельніцтва і... » першыя абзацы »

Паломніцтва ў сваю парафію

Уршуля ШУБЗДА

Маленькая царква ў Самагрудзе ў час парафіяльнага свята была напоўнена людзьмі і малітвай. Свята Пятра і Паўла... » першыя абзацы »

Зямля неабяцаная

Зміцер БАРТОСІК

Дзядулін тост. Гэты тэкст я пачаў пісаць у горадзе Адэсе. У месьце маіх дзядоў-прадзедаў. Куды мяне выправадзілі... » першыя абзацы »

На веласіпедзе да дзеда (2)

Арлянскія яўрэі. Юрка Буйнюк: — Скажыце, многа было жыдоў у Орлі?

Дзед Васіль Міранчук: — У Орлі, дзе зараз парк, было многа кушчаў, значыць будаў, у якіх жыды прадавалі свае тавары.... » першыя абзацы »

Месцы пакінутыя

Дар’юш ЖУКОЎСКІ

У мяне ёсць адна парада: ніколі, ніколі не наведвайце месца, якое вы пакінулі ў дзяцінстве. Яно заменена... » першыя абзацы »

Мае школьныя ўспаміны

Марыя КУЖАЛЕЎСКАЯ

Калі я ўжо пачала расказваць пра школу ў Шымках, тады ў маю галаву пачалі неяк залазіць усялякія думкі ад... » першыя абзацы »

Чалавек і звер

Марыя КУЖАЛЕЎСКАЯ

Усе ведаюць фільм пра Каргуля і Паўляка. А калі не ўсе, то напэўна большасць. Там ёсць кадры, у якіх яны вядуць... » першыя абзацы »

Дзе так вольна дыхае чалавек

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

Успаміны Аляксандра Станько, 1942 года нараджэння, з Ласінкі... » першыя абзацы »


рэшта артыкулаў і здымкаў — праз тыдзень у Ніве.PDF або ўжо зараз у кіёску