Архіўныя матэрыялы


№ 15 (3178), 9 красавіка 2017 г.

Свабоды і праўды!

Уршуля ШУБЗДА

Белчырвонабелыя сцягі і воклічы «Жыве Беларусь» луналі перад сядзібай Генеральнага консульства Рэспублікі Беларусь у... » першыя абзацы »

Развагі ў зале суда

Віктар САЗОНАЎ

Заходжу ў будынак суда. У зале Вадзім Саранчукоў. Ён толькі што адсядзеў 13 сутак за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі... » першыя абзацы »

Геній падляшскіх абарыгенаў

Міраслаў ГРЫКА

Па маім сельскім доме, калі я яго пакідаю самому сабе, вельмі сумую; радуюся ўсім сэрцам, калі вяртаюся ў яго... » першыя абзацы »

Жывое золата — вада!

Яўген ВАПА

У апошнім тыдні прыйшлося мне крыху падарожнічаць па родных мясцовасцях. Зза акна аўтобуса ўглядаўся я на... » першыя абзацы »

Айцец Канстанцін Байко — багаслоў, настаўнік, лекар

Аляксей МАРОЗ

Музей малой айчыны ў Студзіводах выдаў каштоўную кнігу «Айцец Канстанцін Байко — багаслоў, настаўнік, лекар»... » першыя абзацы »

Бельск люблю і ненавіджу!

Ганна КАНДРАЦЮК

— Што значыць для мяне ідэальная айчына? Ідэальная айчына гэта мара і я напісаў верш пад такім загалоўкам. Мая айчына... » першыя абзацы »

Валакальная каша

Іаанна ЧАБАН

Разам з дырэктар Дома культуры ў Крынках Альжбетай Чарэмхай адправіліся мы на чарговую сустрэчу са старажыламі... » першыя абзацы »

Ліквідавалі апошні тэлефонны апарат

Міхал МІНЦЭВІЧ

Не так даўно перад будынкам Гміннай управы быў устаноўлены тэлефонны апарат у напалову адкрытай будцы. Людзі... » першыя абзацы »

Голас пакрыўджаных ды забытых

Мікола ВАЎРАНЮК

„Расказвае жанчына: Бабка хадзіла да казачак палоць гароды, многа сланечнікаў вырошчвалі. Хадзіла таксама малаціць, а ў... » першыя абзацы »

За Нарвай

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

З аўтобуса злажу ў Макаўцы. Іду вуліцай, паабапал якой напісана будаўнічым „алфавітам” крыху нядаўняга мінулага... » першыя абзацы »

Зялёная душа паэта жыве Словам

Сяргей ЧЫГРЫН

Няўжо беларускаму паэту з Беласточчыны Юрыю Баену — 60?! Мне дык не верыцца. Зусім нядаўна, здаецца, чытаў яго... » першыя абзацы »

У палескай глыбінцы (80)

Ганна КАНДРАЦЮК

У Любашоў звабіла мяне занатоўка даваеннага пісьменніка і журналіста Антона Асэндоўскага, які ў надта папулярнай... » першыя абзацы »


рэшта артыкулаў і здымкаў — праз тыдзень у Ніве.PDF або ўжо зараз у кіёску