Архіўныя матэрыялы


№ 24 (3187), 11 чэрвеня 2017 г.

Фэст на фэст

Міра ЛУКША

Ужо трыццаць другі раз прагучала беларуская песня ў парку Плянты ў рамках Свята беларускай культуры, прыцягваючы... » першыя абзацы »

Грошы і кантроль

Віктар САЗОНАЎ

Вы чулі, у Беларусь заманьваюць замежных турыстаў! Сенсацыяй гэту навіну назваць можа і занадта, але нешта сенсацыйнае ў... » першыя абзацы »

Прысутнасць чалавека

Міраслаў ГРЫКА

У тэлевізійнай рэкламе пральнага парашку ўнушальны голас дыктара пераконвае мяне, што я абавязкова павінен... » першыя абзацы »

Пратрымаемся?

Яўген ВАПА

Прыгажосць свету, якая ў веснавым разгары здаецца быць нашым зямным раем, у рэальнасці прайгравае з акружаючымі нас... » першыя абзацы »

Маладыя таленты ў Гайнаўскім доме культуры

Аляксей МАРОЗ

Многа прац дашкольнікаў і вучняў пачатковых і гімназічных школ з Гайнаўскага павета, БельскаПадляшскага і іншых... » першыя абзацы »

Пісаць па-беларуску

Юрка БУЙНЮК

Адзін з чытачоў «Нівы» пытае, чаму я ўспамінаю 90я гады. А ўспамінаю так, як ён успамінае гады свайго дзяцінства... » першыя абзацы »

Прафілактыка і рашанне алкагольных праблем

Міхал МІНЦЭВІЧ

Як гаворыцца — алкаголь для людзей, але таксама агульна вядома, што часта бывае горам празмерна яго спажываючым, а асабліва іх сем’ям... » першыя абзацы »

„Табе вучыцца трэба...”

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

Размова з Вольгай СУАРЭС, дырыжорам ансамбля старарускага мастацтва спеву „Срэценне” царквы Нараджэння св. Яна... » першыя абзацы »

Фестываль з казакамі

Іаанна ЧАБАН

— Гэта найлепшы канцэрт, на якім я пабывала, — прызнаецца мне васьмігадовая дачка Таня адразу пасля іх першага... » першыя абзацы »

Францішак Берніковіч. Успаміны і запісы (4)

Францішак БЕРНІКОВІЧ

Дзяўчына — рыба. У вольныя хвіліны адведвалі мы мол. У канцы мола прысутныя кідалі ў ваду манеты, а дзяўчына ў вадзе вылоўлівала і паказвала ў руцэ, што мае манеты. У нашым звязе знайшлася групка жаўнераў, якія нанялі лодку, неяк дагаварыліся з дзяўчынай, каб села ў лодку.... » першыя абзацы »

Засталіся адно ўспаміны (7)

Уладзімір СІДАРУК

Вясельны дом Ніны, так называлася жонка Васі Матвеюка, знаходзіўся на пачатку Рэпіскаў. Цяжка зараз прыгадаць тамтэйшы... » першыя абзацы »

У беларускую Гародню на пяць дзён!

Уршуля ШУБЗДА

Ганна Шарэнда — выпускніца Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, магістр педагагічных... » першыя абзацы »


рэшта артыкулаў і здымкаў — праз тыдзень у Ніве.PDF або ўжо зараз у кіёску