Архіўныя матэрыялы


№ 33 (3196), 13 жніўня 2017 г.

Лявон малюе святлом

Міра ЛУКША

У Супрасль вярнуўся Лявон Тарасэвіч — мастак і чалавек пагранічча. 4 жніўня пачалася выстава ягоных новых прац «Святлом... » першыя абзацы »

Загадка з адным вядомым

Віктар САЗОНАЎ

Неяк пасля вясновай вулічнай актыўнасці адзін мой знаёмы пажартаваў, што на месцы ўлады ён ніколі не зачыняў бы тэму так... » першыя абзацы »

Яшчэ раз пра прыгожага чалавека

Міраслаў ГРЫКА

Калі мы ведаем рымскую культуру, дык праз Вітрувія, Сенеку, Плінія, Гарацыя, Вяргілія. Ці абазначае гэта, што часы, пра... » першыя абзацы »

Пашпарт дыпламатычнай напругі

Яўген ВАПА

Цягам усяго 2018 года будзем адзначаць сотую гадавіну завяршэння Першай сусветнай вайны. Аднак яшчэ больш важнейшым... » першыя абзацы »

Юбілейнае «Ператоча»

Аляксей МАРОЗ

У час XV Белавежскіх мастацкіх інтэграцый «Ператоча2017», якія 28 і 29 ліпеня арганізаваў у Белавежы Фонд... » першыя абзацы »

Х Актава культур — прастора для міжкультурнага дыялогу

Уршуля ШУБЗДА

Ці Падляшша можа натхняць людзей розных у культурным плане ? Што дае нам узаемапранікненне народнай музыкі з... » першыя абзацы »

Пярэдняя дамба супраць беларусаў (ч.8)

Міра ЛУКША

Чартапалохам па чынушах. Паматаю, як у верасні 1979 г. падвозіў мяне на сваёй машыне ў Беласток інжынер Аляксандр Мядзведзь, які ехаў ад сваёй мамы Настассі ў Семенякоўшчыне. Ехаў спецыяльна праз Луку... » першыя абзацы »

Развітанне з генералам

Іаанна ЧАБАН

Яшчэ стаяць знічы пад помнікам савецкаму генералу. Ставяць іх больш свядомыя ўраджэнцы навакольных вёсак... » першыя абзацы »

У арлянскім ГАК

Міхал МІНЦЭВІЧ

Размова з Аннай НЕСЦЯРУК, дырэктарам Гміннага асяродка культуры ў Орлі... » першыя абзацы »

Засталіся адно ўспаміны (15)

Уладзімір СІДАРУК

З Янкам Блізнюком пазнаёміліся мы ў 1959 годзе, калі я працаваў інструктарам БГКТ у Гайнаўцы. Янка выступаў у... » першыя абзацы »

Як зубру зуброўка

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

Закон Мерфі сцвярджае, што калі скібка хлеба, памазаная маслам, упадзе на дыван, то найчасцей менавіта маслам... » першыя абзацы »


рэшта артыкулаў і здымкаў — праз тыдзень у Ніве.PDF або ўжо зараз у кіёску