Архіўныя матэрыялы


№ 31 (3247), 05 жніўня 2018 г.

Трэцяя «Перапяліца» ў Тапорках

Аляксей МАРОЗ

Солтыс вёскі Вяслава Бакун, сяляне і Гарадскі асяродак культуры, спорту і рэкрэацыі ў Кляшчэлях 22 ліпеня ўжо трэці раз... » першыя абзацы »

Роздум

Віктар САЗОНАЎ

Сумна. І прыкра. Памёр аўтар бессмяротнага твора „Жыццё і неверагодныя прыгоды салдата Івана Чанкіна” Уладзімір... » першыя абзацы »

Чужы нечужы

Міраслаў ГРЫКА

Ці трэба мне баяцца Чужога? У шчаслівым для мяне 2006 годзе, калі я жыў у НьюЙорку, мая добрая знаёмая, журналістка і... » першыя абзацы »

Мяжа ўцякання і спадзявання

Яўген ВАПА

За працай, за хлебам, за лепшым уцякаюць з ваеннай зоны і распачынаюць выбудоўваць сваё жыццё часта з нуля. Тут усё... » першыя абзацы »

Думаць палескім падмуркам

Ганна КАНДРАЦЮК

— А ці ўмееце даіць кароў? — спыталі мяне ў палескім Зарэчным... » першыя абзацы »

(Не)патрэбныя сабакі

Міхал МІНЦЭВІЧ

1 ліпеня адзначаецца Дзень сабакі. У мінулым сабака быў першай прыручанай чалавекам жывёлай. Сабакі верныя сваім... » першыя абзацы »

Культурныя мерапрыемствы ў Орлі

Міхал МІНЦЭВІЧ

Размова з дырэктар арлянскага Гміннага асяродка культуры Аннай НЕСЦЯРУК... » першыя абзацы »

Спелае калоссе на абочыне дубіцкай дарогі

Міра ЛУКША

Янку Чыквіна, народжанага 18 траўня 1940 года ў ДубічахЦаркоўных, адкрыў у Бельскім белліцэі галоўны рэдактар «Нівы» і... » першыя абзацы »

Наканавальны Асавец

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

6 жніўня 1915 года ў 4 гадзіны раніцы нямецкае войска, што займала пазіцыі з боку Граева і Шчучына, выпусціла... » першыя абзацы »

«Актава» ў дыялогу з гарадской прасторай

Уршуля ШУБЗДА

Ці беластачан могуць натхняць культурна адметныя людзі? Што нам дае ўзаемнапраніканне падляшскай народнай музыкі... » першыя абзацы »


рэшта артыкулаў і здымкаў — праз тыдзень у Ніве.PDF або ўжо зараз у кіёску