Архіўныя матэрыялы


№ 52 (3059), 28 снежня 2014 г.

Спектакль «Бежанцы» ў Гайнаўскім белмузеі

Аляксей МАРОЗ

Тэатральны гурток пад мастацкім наглядам Іаанны Стэльмашук-Троц, які дзейнічае ў Музеі і асяродку беларускай культуры ў... » першыя абзацы »

Трэці Рым і паніка

Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

Наш універсітэцкі выкладчык гісторыі старажытнага Рыма чытаў нам лекцыі па-расейску з моцна беларускім акцэнтам і... » першыя абзацы »

Чубкі і дупкі

Міраслаў ГРЫКА

Перш чым патрапіць у кропку, спачатку папрашу прабачэння ў Чытача за свае словы, якія знаходзяцца ніжэй. Лаянкавыя гэта... » першыя абзацы »

Беларусь у парламенце

Мацей ХАЛАДОЎСКІ

Пры канцы года, вядома, час падводзіць вынікі. Калі думаю пра мінаючы год, прыходзяць мне на думку дзве важныя падзеі... » першыя абзацы »

XVII Бязмежжа — цуд на месцы

Міра ЛУКША

Ад гадоў 12, 13, 14 снежня стала традыцыйнай датай праводжанага літаратурнага семінара „Бязмежжа”, які ўжо ад некалькіх... » першыя абзацы »

Гміна Гайнаўка мае шанц амаладзіцца

Размова з новаабранай войт Гайнаўскай гміны Люцынай СмактуновІЧ, якая з 4 снежня стала выконваць свае абавязкі... » першыя абзацы »

Вечная „Папуша”

Іаанна ЧАБАН

— Гэтая роля застанецца за мною назаўсёды, — гаворыць Йовіта Буднік — фільмавая Папуша. Год і месяц пасля прэм’еры... » першыя абзацы »

Рэжысёр з арлянскай сям’і

Інтэрв’ю з Тамашом Ляшчынскім, рэжысёрам, які рыхтуе ў беластоцкім Драматычным тэатры імя Аляксандра Вянгеркі... » першыя абзацы »

Паўз Бобру

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

Парадоксы, здавалася б, здараюцца не ў нас, а ў нейкіх экзатычных закавулках нашай планеты. Але і нашы справы не лыкам... » першыя абзацы »

Успамін цёткі Надзі

Уладзімір СІДАРУК

Успамінае 91-гадовая Надзея Сахарчук, жыхарка вёскі Маліннікі Арлянскай гміны... » першыя абзацы »

Смакі дзяцінства

Іаанна ЧАБАН

За медыямі Іаланта Гудалеўская не прападае. У свой час надта імі расчаравалася. Гэта яе першае інтэрв’ю ў новым... » першыя абзацы »

Украіна ў цяні вайны (14)

Ганна КАНДРАЦЮК

На першы погляд горад Мукачава здаваўся скамунікаваным па-еўрапейску горадам. Непасрэдна на аўтобусе можна... » першыя абзацы »


рэшта артыкулаў і здымкаў — праз тыдзень у Ніве.PDF або ўжо зараз у кіёску